Aviso Legal

Dades del titular:

Titular: FINQUES SEPROIN S.L.
Domicili: c/Cremat 26 Terrassa 08226 Barcelona
Correu electrònic: seproin@seproin.com
Dades registrals: Registre Mercantil de 

Política de privacitat:

Quan vostè ens facilita informació de caràcter personal a través del lloc web SEPROIN.COM (en endavant, el "Lloc Web"), Finques Seproin S.L. respecta la seva intimitat i els drets que li reconeix la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal. Per això, és important que entengui que informació recollim sobre vostè durant la seva visita i què fem amb aquesta informació. La seva visita al Lloc Web està subjecta a la present Política sobre Tractament de Dades Personals.

No comunicarem a tercers la seva informació de caràcter personal, excepte en la forma establerta en aquesta Política sobre Privacitat i Tractament de Dades o en els avisos establerts per a cada supòsit en què es recullin les seves dades personals.

Finques Seproin S.L. podrà revelar qualsevol informació, incloent dades de caràcter personal, que consideri necessària per a complir les obligacions legals.

Col·legi d'administradors