ALTRES SERVEIS

La nostre llista de serveis :

  • Assessorament jurídic
  • Taxacions Immobiliàries
  • Tràmits Certificats Energètics i cèdules d'habitabilitat
  • Tràmits de Fiances a Incasòl
  •  Gestió d'Escriptures
  • Tràmits davant el Registre de la Propietat i Oficina Liquidadora
  • Tràmits davant la Hisenda Pública i ens locals
  • ...etc...

Col·legi d'administradors